Adatvédelmi tájékoztató

Ki és hol kezeli az adataimat?

Az adatkezelő az SZTE Füvészkert honlapjának üzemeltetője, a email: fuveszkert@bio.u-szeged.hu, képviselő: Németh Anikó, igazgató). A rendszer az SZTE szerverein fut, így az adatait az Európai Unión belül tároljuk.

Milyen adatokat kezeltek rólam, és mit kell tudni ezekről?

Elsősorban azért kezeljük a személyes adatait, mert a hírlevélre örténő regisztrációval önként hozzájárult ehhez. De az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy melyik adatot milyen alapon és célból, valamint meddig kezeljük:
Adat
Jogalap
Milyen célból
Meddig
Név, és/vagy felhasználónév és emailcím
Önkéntes hozzájárulás
Hírlevelek köldése
A hozzájárulás időtartama
IP-cím
A szolgáltató jogos érdeke
A többszörös regisztráció szűrése, illetve monitorozás a rendszer biztonsága és fejlesztése érdekében
A regisztráció időtartama + 15 nap

További tudnivalók

  • A rendszer folyamatosan naplózza a látogatók IP-címeit a szerver üzemeltetőjének jogos érdekei miatt, ezek a naplófájlok regisztrációtól függetlenül 15 nap múlva automatikusan törlődnek.
  • A rendszer még az adatok törlése után is 15 napig biztonsági másolatokat őriz meg róluk, amelyek ezután automatikusan törlődnek.
  • A rendszer a jelszót kizárólag titkosítva tárolja, annak visszafejtésére mi sem vagyunk képesek.

Milyen jogai vannak?

Jog
Hogy élhetsz vele
Tájékoztatáshoz való joga
Ebben a dokumentumban igyekeztünk összefoglalni minden tudnivalót, de amennyiben kérdése van, szívesen válaszolunk. Írjon és legfeljebb 30 napon belül válaszolunk.
Hozzáféréshez való joga
Bármikor kérhet információt az önnel kapcsolatos adatkezelésünkről.
Helyesbítés joga
A rendszerbe belépve személyes adatait módosíthatja.
Törléshez való jog
A rendszerbe belépve magad tudja törölni a felíratkozását

Ki láthatja az adatait?

  • Azokat az adataidat, amelyeket nem oszt meg a másokkal, alapvetően csak a Füvészkert weboldal tulajnosai láthatják.
  • Ha egy hatóság eljárás keretében kéri tőlünk az adataidat, akkor a törvény által előírt mértékben megosztjuk vele.

Használunk-e sütiket? (Cookie)

A rendszer kétféle sütit használ. A munkamenet sütik szükségesek az oldal rendeltetésszerűen történő használatához. A többi a szolgáltató érdekei miatt statisztikai, elemzési és reklámelhelyezési célból fut az oldalon. Az oldal használatával jóváhagyja, hogy ezek a sütik fussanak az oldalon. A sütikben nem tárolunk és nem adunk át személyes adatokat (pl. IP-cím), és a böngésződben ki lehet kapcsolni őket.

Milyen törvények vonatkoznak az adatkezelésre?

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

Panaszom van…

Ha problémája van az adatkezelés módjával, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 1/391-1400 Fax: 1/391-1410 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: www.naih.hu

Egyéb tudnivalók?

Gondoskodunk arról, hogy a szervereink technikailag védettek legyenek, az adatokat kizárólag titkosított kapcsolaton keresztül lehet elérni. Fenntartjuk a jogot, hogy ezt a tájékoztatót bármikor megváltoztassuk, de erről minden esetben értesítjük felhasználóinkat a rendszeren belül.